facebook-logo-png-transparent-background-i3-1024×876
Zapraszamy wszystkich naszych klientów do śledzenia naszej strony na portalu Facebook. Regularnie pojawiać się tam będą informacje o promocjach i ofertach. Link do fanpage to: https://www.facebook.com/pages/ESB-SERWIS-SPZ-OO-wwwesbpl/273742659334757?fref=ts
14 maja 2015admin
Każdy Klient kupujący u nas 2 tonery regenerowane otrzyma ryzę papieru za 1 zł. Zapraszamy do skorzystania z promocji w jednym z naszych punktów usługowych.
12 maja 2015admin

Projekty, w których bierzemy udział

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

cel projektu:Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

planowane efekty projektu:

* utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa wartość projektu ogółem: 41 912,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 41 912,85 PLN

Beneficjent: „ESB-serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością