Utylizacja tonerów

utylizacja-tonerow-1

Za wyrzucenie tonera grozi grzywna

Ustawa o odpadach art. 79 b ust.2

Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:

1) pozbywa się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami […] podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Więcej przepisów o magazynowaniu i utylizacji tonerów przeczytasz w Ustawie o odpadach.