Utylizacja tonerów

Potrzebujesz Karty Odpadów na zużyty toner, tusze lub sprzęt do drukowania? Zgłoś się do nas, zapewniamy kompleksową obsługę, zgodną z aktualnymi przepisami.

Nasza firma posiada stosowne zezwolenia na odbiór, transport i magazynowanie odpadów pochodzących z eksploatacji biurowych urządzeń drukujących, wystawiamy Karty Przekazania Odpadu. Działamy w zgodzie z przepisami oraz z troską o środowisko naturalne.

Zużyte tonery należy utylizować zgodnie z Ustawą o odpadach z 2001 roku. Ich niewłaściwe składowanie lub utylizacja mogą być niebezpieczne dla środowiska. Rozkładanie się tonera może trwać nawet milion lat – a wydostające się w trakcie tego procesu substancje chemiczne zatruwają przyrodę. Utylizacja zgodna z przepisami sprawia, że części tonera podlegające recyklingowi, używane są ponownie, a pozostałe – ulegają zniszczeniu w odpowiednich warunkach.

Chroń przyrodę razem z nami – oddaj nam niepotrzebne tonery i tusze do utylizacji.

utylizacja-tonerow-1

Warto wiedzieć...

Nie wolno wyrzucać zużytych tonerów – to toksyczne odpady, stąd konieczność poddawania ich stosownej utylizacji. Sprzedawca tonerów i tuszy ma ustawowy obowiązek przyjąć od Ciebie pusty toner, wystarczy, że pokażesz dowód zakupu. Dotyczy to wszystkich marek i rodzajów.

Za wyrzucenie tonera grozi grzywna

Ustawa o odpadach art. 79 b ust.2

Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady:

1) pozbywa się odpadów wbrew przepisom dotyczącym gospodarowania odpadami […] podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Więcej przepisów o magazynowaniu i utylizacji tonerów przeczytasz w Ustawie o odpadach.